Jeste li znali, da svaki kozmetički proizvod prije stavljanja na tržište, mora imati napisanu procjenu sigurnosti koja potvrđuje njegovu sigurnost za ljudsko zdravlje​?

 

Ukoliko trebate izradu procjene sigurnosti za Vaš kozmetički proizvod ili imate pitanja vezana uz proizvodnju, formuliranje, regulativu ili stavljanje kozmetičkog proizvoda na tržište kontaktirajte nas ovdje.

"Neophodno je da su kozmetički proizvodi koji se stavljaju na raspolaganje na tržištu Unije sigurni za ljudsko zdravlje u uobičajenim i razumno predvidljivom uvjetima uporabe. U tom se smislu Uredbom (EZ) br. 1223/2009 zahtijeva da kozmetički proizvodi podliježu procjeni sigurnosti kako bi se utvrdila sigurnost kozmetičkog proizvoda u tim uvjetima. " (Provedbena odluka komisije o Smjernicama za primjenu Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima).

"…odgovorna osoba prije stavljanja kozmetičkog proizvoda na tržište osigurava da je kozmetički proizvod podvrgnut procjeni sigurnosti na temelju odgovarajućih podataka…” (Uredba (EZ) br. 1223/2009, članak 10. stavka 1.).

iStock_000042143160Small

Copyright © 2018. Procjena.eu